قافله شهدا

ما هنوز شهادتي بي درد مي طلبيم غافل که شهادت را جز به اهل درد نمي دهند.

بزرگ مرد تاريخ

 
پيوندهاي روزانه
 
لوگوي دوستان
گنجينه احاديث

جستجو گر گوگل


موضوع: مناجات باخدا

خدایا! من نمی دانم چگونه شکرتورا به جای آورم که این گونه موقعیتی رانصیب من کردی.


خدایا! اگرگناهی کرده ام ازروی نادانی وجهل بوده است مراببخش وبه من یاری ده تاغیرازراه توالله ومعبودی نداشته باشم.پروردگارا قلبم همواره به یادمستضعفین می تپد همه آنهاراازخزانه کرمت بی نیازکن.


خدایا! ازتومی خواهم همان گونه که تاکنون یاری داده ای ومن کمک های توراحتی به چشم خوددیده ام هیچ گاه مرابه خودم وانگذاری وهمیشه مرایاری ده.

خدایا! دیگرنمی خواهم زنده بمانم من محتاج نیست شدنم من محتاج توهستم. 


خدایا! بگوببارد باران که کویرشوره زارقلبم سالهاست که سترون مانده است من دیگر طاقت دوری ازباران راندارم.

خدایا! دوست دارم تنهای تنهابیایم دورازهرهویتی.


خدایا! اگربگوئی لیاقت نداری خواهم گفت:(لیاقت کدامیک ازالطاف توراداشته ام)

خدایا! مگرغیرازاین است که بدن مابرای مردن آفریده شده پس دوست دارم بدنم طوری قطعه قطعه شود وبدنی برای من باقی نماند تااینکه قسمتی از زمینی رابه عنوان قبراشغال کنم که بعدهابگوینداودرراه خداکشته شده است.


خدایا!می خواهم مثل مادرم فاطمه زهرا(س)گمنام باشم.می خواهم جسدی نداشته باشم.کسی برایم چلچراغ نگذارد وکسی مراسمی نگیرد. 


خدایا! دوست دارم مظلوم کشته شوم ودرراهت پودرشوم واثری ازمن نماند.این خواهش من ازتواما توهرچه خواستی انجام بده.

خدایا! آرزوی به شهادت رسیدن وشربت نوشیدن راازمن نگیر.   

                  درراه خدا بادل وجان باید رفت             از پا فتاده سرنگون باید رفت


  (روی سنگ سفید قبرم بارنگ سرخ فقط این کلمه رابنویسید:پرکاهی تقدیم به آستان قدس الهی)

                                                                              دل نوشته مدیر وبلاگ 


   نوشته شده در سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰  توسط گمنام آخرين مطالبمقام معظم رهبري

درباره ما ...
 
 
 
 
نويسندگان