قافله شهدا

دردفترخاطرات مابنویسید ماهرچه که داریم ازشهیدان داریم

بزرگ مرد تاريخ

 
پيوندهاي روزانه
 
لوگوي دوستان
گنجينه احاديث

جستجو گر گوگل


ساخت فلش مديا پلير
حجت الاسلام والمسلمین صادقی یادواره شهداروستای حاجی ابادزرین آپلود عکس


موضوع: نيايش
در کودکی خوانده بودیم" آن مرد درباران آمد"؛ غافل ازاینکه تا آن مردنیاید، باران نمی بارد...

                                      منتظران را به لب آمد نفس

                                     ای شه خوبان تو به فریاد رس

           

تو کجایی؟ که صبحگاهان،زوزه ی گوساله ی قوم موسی،اذان جماعت کوردلان شده و درگاه افزون خواهی سامری،برای خود دیوار نیایشی گشته است..

تو کجایی؟ که صفحه های کتاب انجیل را بادبزن سرگین خر عیسی کرده اند، و به آیه های بشارتش تار فراموشی بافته اند...

تو کجایی؟ که این روزها کلاس عشق بی استاد می چرخد ؟

با آنکه هنوز سرمشق الف انتظار تو ، بر تخته ی دل پاک نشده اما...

من اینجا چقدر بی هویتم!...

 

                                               ز هر چه غیر یار أستغفرالله

                                               ز  بود  مستعار  أستغفرالله

                                               دمی کان بگذرد بی یاد رویت

ا                                              ز آن دم بی شمار،أستغفرالله


   نوشته شده در پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱  توسط گمنام                                                           نيايش

خدايامارا ببخش گناهاني كه مارا احاطه كرده وخودازآن آگاهي نداريم گناهاني راكه مي كنيم وباهزارقدرت عقل توجيه مي كنيم وخودازبدي آن آگاهي نداريم.

خدايا:تومي داني كه تاروپود وجودم بامهرتوسرشته شده است.ازلحظه اي كه به دنياآمده ام نام تورادرگوشم خوانده اندويادتورابرقلبم گره زده اند.

خدايا:توبه من پوچي لذات زودگذررانمودي ناپايداري روزگاررانشان دادي لذت مبارزه راچشاندي ارزش شهادت راآموختي.

خدايا:توراشكرمي كنم كه ازپوچي هاوناپايداري ها وخوشي ها وقيدوبندهاآزادم نمودي ومرادرطوفان هاي خطرناك حوادث رهاكردي ودرغوغاي حيات درمبارزه باظلم وكفرغرقم نمودي ومفهوم واقعي حيات را به من فهماندي فهميدم كه سعادت حيات درخوشي وآرامش وآسايش نيست بلكه دررنج ومصيبت ومبارزه باكفروظلم وبالاخره شهادت است.

خدايا:توراشكرمي كنم كه اشك راآفريدي كه عصاره حيات انسان است آنگاه كه درآتش عشق مي سوزم يادرشدت دردمي گدازم يادرشوق زيبايي وذوق عرفاني آب مي شوم وسروپاي وجودم روح مي شودلطف مي شودعشق مي شودسوزمي شودوعصاره وجودبصورت اشك آب مي شودوبه عنوان زيباترين محصول حيات كه وجهيديگربه غم ودردبردامان وجودفرومي چكد.

اگرخداي بزرگ ازمن سندي بطلبدقلبم راارائه خواهم دادواگرمحصول عمرم رابطلبداشك راتقديم خواهم كرد...

                                                  شهيددكترمصطفي چمران


   نوشته شده در یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸  توسط گمنام آخرين مطالبمقام معظم رهبري

درباره ما ...
 
 
 
 
نويسندگان